Framtiden är spännande när det gäller mat och näringslära. Det finns många trender som kommer att påverka hur vi producerar, lagrar och använder mat i framtiden. Högteknologiska lösningar för produktion, distribution och lagring av livsmedel kommer att bli allt vanligare. Nya typer av ingredienser som är mer hållbara eller har bättre nyttoeffekter kommer att introduceras. Också tekniker såsom 3D-utskrivning av livsmedel kan revolutionera vad vi äter och varifrån vi får det från.

Ett annat område där trenderna inom mat och näringslära utvecklas snabbast är den digitala transformationen av branschen. Digitaliseringen har redan lett till en rad innovativa lösningar för att hjälpa mikroföretagare med produktutveckling, marknadsföring, logistikhantering etc., men de stora förvandlingarna sker nu med AI-styrda system som kan analysera data från miljontals sensorer runtom i vatten-, jordbruks- eller andra sektorer för att optimera produktionen eller ge riktade rekommendationer till slutanvändaren baserat på deras preferenser.

Den tredje trenden handlar om innovation inom matsmakningsprocesserna – bryggningstekniker, fermenteringstekniker etc., vilket leder till helt nya smaker och upplevelser samtidigt som man tar itu med problemet med matsvinnet genom smart design av processerna själva. Alltfler restauranger experimenterar nu med olika former av “upcycling” – dvs anvander restprodukter fran tidigare processering for a skapa helt unika smaker – vilket ger dem en unik identitet pa marknaden samtiidgt som de bidrar till reduceringen af madaffald!